THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 332 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
27-09-2020 546 | 96 TRÚNG 3C: 546 | TRÚNG SL: 96
26-09-2020 069 | 83 TRÚNG 3C: 069 | TRÚNG SL: 83X2
25-09-2020 018 | 78 TRÚNG 3C: 018 | TRÚNG SL: 78X2
24-09-2020 072 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05X2
23-09-2020 711 | 32 TRÚNG 3C: 711 | TRÚNG SL: 32
22-09-2020 486 | 85 TRÚNG 3C: 486 | TRƯỢT
21-09-2020 767 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54
20-09-2020 043 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05
19-09-2020 004 | 85 TRÚNG 3C: 004 | TRƯỢT
18-09-2020 290 | 02 TRÚNG 3C: 290 | TRƯỢT
17-09-2020 170 | 96 TRÚNG 3C: 170 | TRÚNG SL: 96X2
16-09-2020 581 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X2
15-09-2020 031 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11X2
14-09-2020 489 | 31 TRÚNG 3C: 489 | TRÚNG SL: 31X2
13-09-2020 453 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2