THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 99 TRÚNG BT: 99
27-09-2020 16 TRÚNG BT: 16
26-09-2020 29 TRÚNG BT: 29
25-09-2020 77 TRÚNG BT: 77
24-09-2020 80 TRÚNG BT: 80
23-09-2020 42 TRÚNG BT: 42X2
22-09-2020 90 TRÚNG BT: 90
21-09-2020 39 TRÚNG BT: 39
20-09-2020 05 TRÚNG BT: 05
19-09-2020 86 TRÚNG BT: 86X2
18-09-2020 99 TRÚNG BT: 99
17-09-2020 28 TRÚNG BT: 28
16-09-2020 43 TRÚNG BT: 43
15-09-2020 67 TRÚNG BT: 67
14-09-2020 85 TRÚNG BT: 85X2
13-09-2020 41 TRÚNG BT: 41