THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 3-1 | 30 36 | 39 98 58 76 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG XIÊN 4: 39 98 58 76
27-09-2020 2-4 | 52 13 | 46 12 59 47 TRƯỢT | TRÚNG ST: 52 13 | TRÚNG LÔ: 46 59
26-09-2020 6-9 | 76 69 | 53 84 50 76 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 76 69 | TRÚNG XIÊN 4: 53 84 50 76
25-09-2020 1-8 | 34 82 | 94 33 02 81 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 34X2 | TRÚNG LÔ: 94 33 02
24-09-2020 8-2 | 93 99 | 69 88 30 43 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 93 99 | TRÚNG LÔ: 69X2 30 43
23-09-2020 0-1 | 87 63 | 18 93 87 37 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 87 63 | TRÚNG XIÊN 4: 18 93 87 37X2
22-09-2020 6-4 | 97 09 | 86 46 69 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 97 09 | TRÚNG XIÊN 4: 86X3 46 69 33
21-09-2020 4-7 | 51 13 | 81 02 20 55 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 51 13 | TRÚNG LÔ: 81 02
20-09-2020 4-2 | 06 21 | 22 93 06 98 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 06X2 21 | TRÚNG LÔ: 22 93 06X2
19-09-2020 0-4 | 92 67 | 79 08 12 36 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 92 67 | TRÚNG LÔ: 79 08 36
18-09-2020 7-0 | 53 23 | 22 78 23 63 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 53 23 | TRÚNG LÔ: 23 63
17-09-2020 7-0 | 31 42 | 32 77 06 81 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 31X2 42 | TRÚNG LÔ: 06 81
16-09-2020 7-1 | 40 84 | 51 72 20 86 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40X2 | TRÚNG LÔ: 51 20 86
15-09-2020 3-0 | 21 54 | 73 53 63 18 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 21 54 | TRÚNG LÔ: 53 63 18X2
14-09-2020 6-9 | 98 78 | 59 17 35 89 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG XIÊN 4: 59 17 35 89X2
13-09-2020 6-1 | 64 04 | 89 84 23 45 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 64 04 | TRÚNG LÔ: 84 23