THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 2-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
27-09-2020 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-09-2020 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
25-09-2020 0-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-09-2020 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
23-09-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
22-09-2020 8-6 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-09-2020 3-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-09-2020 2-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
19-09-2020 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
18-09-2020 7-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8
15-09-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2020 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6