THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 31 | 49 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 49X2
27-09-2020 36 | 59 TRƯỢT | TRÚNG BT: 59
26-09-2020 59 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
25-09-2020 18 | 15 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG BT: 15
24-09-2020 82 | 66 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 66
23-09-2020 10 | 01 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 01
22-09-2020 86 | 89 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
21-09-2020 57 | 18 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
20-09-2020 32 | 49 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG BT: 49
19-09-2020 04 | 22 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG BT: 22
18-09-2020 91 | 53 TRƯỢT | TRÚNG BT: 53
17-09-2020 70 | 38 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 38
16-09-2020 82 | 73 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 40 | 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 39
14-09-2020 89 | 38 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG BT: 38
13-09-2020 64 | 78 TRÚNG LÔ: 64 | TRÚNG BT: 78