THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 31 | 28 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
27-09-2020 36 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2020 69 | 93 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
25-09-2020 28 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
24-09-2020 82 | 05 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 05X2
23-09-2020 01 | 42 TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG SL: 42X2
22-09-2020 86 | 77 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRƯỢT
21-09-2020 67 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
20-09-2020 32 | 06 TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG SL: 06X2
19-09-2020 04 | 86 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 86X2
18-09-2020 90 | 12 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 70 | 86 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
16-09-2020 82 | 23 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
15-09-2020 30 | 01 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
14-09-2020 89 | 41 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 63 | 10 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT