THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 30 | 58 99 TRƯỢT | TRÚNG ST: 58 99
27-09-2020 46 | 08 44 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 08 44
26-09-2020 59 | 52 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 24
25-09-2020 18 | 68 73 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRƯỢT
24-09-2020 73 | 80 50 TRƯỢT | TRÚNG ST: 80 50
23-09-2020 11 | 32 11 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG ST: 32 11X2
22-09-2020 86 | 46 61 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG ST: 46 61
21-09-2020 58 | 62 25 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 33 27 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG LÔ: 27
19-09-2020 04 | 73 95 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG ST: 73 95
18-09-2020 90 | 40 46 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG LÔ: 40
17-09-2020 61 | 03 79 TRÚNG LÔ: 61 | TRƯỢT
16-09-2020 83 | 86 59 TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG ST: 86 59
15-09-2020 40 | 21 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21
14-09-2020 88 | 85 33 TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG ST: 85X2 33
13-09-2020 63 | 60 64 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG LÔ: 64