THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 38 | 58 76 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG XIÊN 2: 58 76
27-09-2020 87 | 34 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16
26-09-2020 83 | 87 22 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG LÔ: 22
25-09-2020 79 | 02 14 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02
24-09-2020 04 | 04 50 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50
23-09-2020 52 | 87 32 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 32
22-09-2020 77 | 46 33 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 46 33
21-09-2020 54 | 02 19 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG XIÊN 2: 02 19
20-09-2020 06 | 16 35 TRÚNG SL: 06X2 | TRÚNG LÔ: 35
19-09-2020 75 | 89 09 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
18-09-2020 12 | 63 22 TRÚNG SL: 12X3 | TRÚNG LÔ: 63
17-09-2020 96 | 09 31 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG XIÊN 2: 09 31X2
16-09-2020 33 | 34 51 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG LÔ: 51
15-09-2020 12 | 73 79 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2020 31 | 85 17 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 85X2 17
13-09-2020 01 | 62 07 TRÚNG SL: 01X2 | TRƯỢT