THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 331 TRÚNG SVIP 3C: 331
27-09-2020 546 TRÚNG SVIP 3C: 546
26-09-2020 069 TRÚNG SVIP 3C: 069
25-09-2020 118 TRƯỢT
24-09-2020 182 TRƯỢT
23-09-2020 811 TRƯỢT
22-09-2020 486 TRÚNG SVIP 3C: 486
21-09-2020 857 TRƯỢT
20-09-2020 042 TRÚNG SVIP 3C: 042
19-09-2020 104 TRƯỢT
18-09-2020 290 TRÚNG SVIP 3C: 290
17-09-2020 170 TRÚNG SVIP 3C: 170
16-09-2020 582 TRÚNG SVIP 3C: 582
15-09-2020 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
14-09-2020 489 TRÚNG SVIP 3C: 489
13-09-2020 563 TRƯỢT