THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 82 TRÚNG SVIP BT: 82
27-09-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
26-09-2020 24 TRÚNG SVIP BT: 24
25-09-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34X2
24-09-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80
23-09-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
22-09-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
21-09-2020 84 TRÚNG SVIP BT: 84
20-09-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
19-09-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
18-09-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
17-09-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
16-09-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
15-09-2020 23 TRƯỢT
14-09-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
13-09-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40