THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 29-09-2020
28-09-2020 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
27-09-2020 56 TRƯỢT
26-09-2020 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
25-09-2020 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18X2
24-09-2020 92 TRÚNG LÔ: 92X2
23-09-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11X2
22-09-2020 86 TRÚNG SVIP ĐỀ: 86X3
21-09-2020 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
20-09-2020 52 TRÚNG LÔ: 52
19-09-2020 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
18-09-2020 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
17-09-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
16-09-2020 83 TRÚNG LÔ: 83
15-09-2020 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
14-09-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89X2
13-09-2020 72 TRƯỢT